Χωριό (Σταυρός)                                                                                                   Χωριό (Μεσαριά)

                    

Χωριό (Μερσίνη)                                                                                                     Χωριό (Καλοταρίτισσα)

                   

Παραλία στο Χωριό (Σταυρός)                                                                             Παραλία στο Χωριό (Καλοταρίτισσα)

                  

Παραλία (του Κέδρου)                                                                                           Παραλία (Λιβάδι)

                

Παραλία (Φύκιο)                                                                                                  Παραλία (Τρυπητή)

               

Φοκοσπηλιά                                                                                                       Σπηλιά του τοίχου